Službene stranice Batižele d.o.o.

Utvrđen hodogram aktivnosti Razvojnog projekta Batižele

 

U Kući umjetnosti Arsen danas je održan sastanak na temu budućih koraka u realizaciji Razvojnog projekta Batižele, a na njemu su sudjelovali predstavnici Grada Šibenika, Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Europske banke za obnovu i razvoj, savjetodavni stručnjaci te zastupnik Hrvatskog sabora, uz domaćinstvo tvrtke Batižele d.o.o.

Nakon provedenog otvorenog natječaja za izbor konzultanta za Fazu 2 - Urbana obnova brownfielda Šibenika, Usluge pripreme projekta, Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) u lipnju je potpisala Ugovor o konzultantskim uslugama s društvom Mazars Cinotti Consulting d.o.o. & partneri (Colliers Croatia, Slaughter and May i M&S Partners).

Navedeni konzultantski tim, koji se danas predstavio javnosti, pružat će savjetodavnu podršku društvu Batižele d.o.o. u pripremi i provedbi međunarodne konkurentne i transparentne tržišne ponude. Projekt je financiran putem austrijskog EBRD fonda ‘CREATE’ za obnovu grada i okoliš.

„Danas smo utvrdili komunikacijski protokol, obvezu mjesečnog izvješćivanja dionika o napretku projekta tijekom provedbe projekta pri čemu konzultanti trebaju izvršiti cjelokupan projektni zadatak, koji uključuje izradu potrebnih analiza, podršku u izradi natječajne dokumentacije, odabir najboljeg investitora te izradu partnerskog ugovora s odabranim investitorom“, kazala je direktorica Nina Kursar.

Gradonačelnik Šibenika Željko Burić istaknuo je kako je riječ o prvorazrednoj destinaciji koja će definirati budućnost Šibenika.

„Nastavljamo izvrsnu suradnju s timom Ministarstva i EBRD-a te danas definiramo buduće korake u realizaciji. Želja Grada je da prostor Batižela bude nova gradska četvrt naslonjena na staru jezgru s brojnim sadržajima za  javne potrebe i uvjeren sam da ćemo u tome uspjeti, na dobrobit svih naših sugrađana“, kazao je Burić.

EBRD od prve faze podupire projekt Batižele pružajući usluge strateške podrške u pripremi Razvojne strategije i Akcijskog plana Batižele s prioritetima provedbe. Projekt Batižele prepoznat je kao jedan od vodećih projekata prenamjene brownfielda u Šibeniku i široj regiji.

U drugoj Fazi projekta udjelničari Batižela d.o.o. usuglasili su upravljačku strukturu projekta, pri čemu EBRD pruža tehničku pomoć društvu Batižele d.o.o. kao korisniku projekta. EBRD će usko surađivati ​​s Batiželama d.o.o., Gradom Šibenikom, Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine te konzultantskim timom kako bi bila osigurana uspješna provedba međunarodnog javnog natječaja.

Očekivani ishod je odabir investitora/ponude koja najbolje odgovara Strategiji razvoja Batižela koja je jednoglasno usvojena na posebnoj sjednici Gradskog vijeća održanoj 23. listopada 2020.

Mazars i konzorcij kojeg čine Colliers Croatia, MS Partners i Slaughter & May ponosni su što su dio ovog važnog projekta za Grad Šibenik i cijelu Hrvatsku. Konzorcij je mješavina jakih međunarodnih igrača i lokalnih timova sa znanjem i stručnošću na lokalnom terenu.

“Naš angažman na ovom projektu potaknut je željom za pronalaskom najboljeg rješenja u interesu Grada Šibenika i svih dionika, pri čemu nastojimo osigurati da projekt bude privlačan investitorima koji bi svoj interes trebali pronaći u ulaganju u Šibenik i Hrvatsku“, istaknuli su predstavnici konzorcija.

Sukladno utvrđenom hodogramu objava međunarodnog javnog natječaja planira se krajem 2022. godine, a potpisivanje konačnog partnerskog ugovora s odabranim investitorom očekuje se tijekom 2023. godine.

 


  Objavljeno: 29.06.2022

Dokumenti

Novi Šibenik

Korak u
budućnost

Batižele

Prostor
promjene

Šibenik

Grad uzbudljive
povijesti

Lifestyle

Mediteran
kao nekad