Službene stranice Batižele d.o.o.

O nama

Prostor od 224.632 m2 se nalazi na zapadnom ulazu u grad Šibenik, naslonjen na povijesnu jezgru, 15 minuta hoda od čuvene Katedrale sv. Jakova - UNESCO spomenika.

Lokacija Batižele je prostor od 224.632 m² koji se nalazi na zapadnom ulazu u grad Šibenik, naslonjen na povijesnu jezgru, ima 880 metara obalne crte, uz gradsku plažu Banj i s atraktivnim pogledom na tisućljetni Šibenik.

Na ovom prostoru do 1994. godine nalazila se Tvornica elektroda i ferolegura (TEF), a odmah nakon zatvaranja započeo je proces demontaže i ekološke sanacije.

Odlukom Vlade Republike Hrvatske iz kolovoza 2018. godine prihvaćen je Razvojni projekt „Batižele“, kojim je predložena aktivacija imovine društva s ciljem gospodarskog razvoja uz aktivno sudjelovanje i partnerstvo između Grada Šibenik I Vlade Republike Hrvatske, a što je podrazumijevalo podjelu društva TEF Tvornice elektroda i ferolegura  d.d. Šibenik te povećanje temeljnog kapitala pretvaranjem državnih i gradskih potraživanja u udjele u novo društvo nastalo u postupku podjele.

U provedenom postupku podjele odvajanjem prenesen je dio temeljnog kapitala društva TEF Tvornice elektroda i ferolegura d.d. Šibenik na novo društvo Batižele d.o.o., i to u iznosu od  148.500.000,00 kuna, a što je provedeno u sudskom registru Trgovačkog suda u Zadru – stalna služba u Šibeniku u studenom 2018. godine.

Postupak povećanja temeljnog kapitala društva Batižele d.o.o., pretvaranjem državnih i gradskih potraživanja u udjele, okončan je provedbom u sudskom registru Trgovačkog suda u Zadru - stalna služba u Šibeniku  u travnju 2020. godine, čime je temeljni kapital društva BATIŽELE d.o.o. povećan s iznosa 148.500.000,00 kuna na iznos od 296.615.600,00 kuna.

Nakon provedenog postupka dokapitalizacije Grad Šibenik ima dva poslovna udjela nominalne vrijednosti 201.540.600,00 kuna (67,94% temeljnog kapitala), Republika Hrvatska jedan poslovni udio nominalne vrijednosti 67.154.500,00 kuna (22,64% temeljnog kapitala), Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost jedan poslovni udio nominalne vrijednosti 25.852.700,00 kuna (8,72% temeljnog kapitala) te Hrvatske vode jedan poslovni udio nominalne vrijednosti 2.067.800,00 kn (0,70% temeljnog kapitala).


MISIJA

 • Aktivirati imovinu Društva s ciljem gospodarskog razvoja
 • Vođenje tvrtke u maniri dobrog gospodara
 • Transparentnost u poslovanju

VIZIJA

 • Lokacija Batižele će postati jedno od novih središta Šibenika, urbano područje s raznim sadržajima, gdje građani i posjetitelji mogu doći i uživati u autentičnom iskustvu života na hrvatskoj obali.

Organe društva čine 3 tijela, a to su skupština, nadzorni odbor i uprava.

Skupština

Skupštinu društva čine članovi društva, i to: Grad Šibenik, Republika Hrvatska, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te Hrvatske vode.

Predsjednik Skupštine Društva je gradonačelnik Šibenika dr. Željko Burić.

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor  je tijelo koje nadzire vođenje poslovanja Društva i zastupa Društvo prema Upravi. Sastoji se od tri člana, od kojih dva imenuje Grad Šibenik, a jednog člana Republika Hrvatska.

Članovi Nadzornog odbora su:

 • Jelena Šahirovska - predsjednica Nadzornog odbora,
 • Robert Šupe - zamjenik predsjednice Nadzornog odbora te  
 • Gustav Červar - član Nadzornog odbora.

Uprava

Upravu Društva čini jedan član (direktor), kojeg imenuje Skupština Društva na temelju provedenog javnog natječaja, na mandat od četiri godine.

 • Nina Kursar, direktorica Društva

Temeljni kapital društva BATIŽELE d.o.o. Šibenik iznosi 296.615.600,00 kuna.

Temeljni kapital društva čini 5 (pet) poslovnih udjela koji se u knjizi poslovnih udjela vode pode rednim brojem 1 do 5, i to:

GRAD ŠIBENIK, OIB: 55644094063, Šibenik, Trg Palih branitelja Domovinskog rata 1 - imatelj dva poslovna udjela;

 • 1) 148.500.000,00 kn (slovima: stotinu četrdeset osam milijuna pet stotina tisuća kuna), 50,06% temeljnog kapitala te
 • 2) 53.040.600,00 kn (pedesetri milijuna četrdeset tisuća šest stotina kuna), 17,88% temeljnog kapitala

REPUBLIKA HRVATSKA, OIB:52634238587, Zagreb, Trg Svetog Marka 2 - imatelj jednog poslovnog udjela

 • 3) 67.154.500,00 kn (šezdesetsedam milijuna stopedesetčetiri tisuće pet stotina kuna), 22,64% temeljnog kapitala

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST, OIB:85828625994, Zagreb, Radnička cesta 80 - imatelj jednog poslovnog udjela;

 • 4) 25.852.700,00 kn (dvadesetpet milijuna osamstopedesetdvijetisuće tisuće sedam stotina kuna), 8,72% temeljnog kapitala

HRVATSKE VODE, PRAVNA OSOBA ZA UPRAVLJANJE VODAMA, OIB: 28921383001, Zagreb, Ulica Grada Vukovara 220 - imatelj jednog poslovnog udjela,

 • 5) 2.067.800,00 kn (dva milijuna šezdesetsedam tisuća osam stotina kuna), 0,70% temeljnog kapitala.

Tvrtka

Batižele d.o.o., društvo za upravljanje nekretninama

Kratki naziv

Batižele d.o.o.

Adresa sjedišta

Prilaz tvornici 39, 22000 Šibenik
IBAN HR47 2402 0061 1009 04465 (Erste & Steiermärkische Bank d.d.)

MBS

110085841
OIB 73841169007

MB

05003849
Temeljni kapital 296.615.600,00 kuna

Dokumenti

Novi Šibenik

Korak u
budućnost

Batižele

Prostor
promjene

Šibenik

Grad uzbudljive
povijesti

Lifestyle

Mediteran
kao nekad