Službene stranice Batižele d.o.o.

Povijest

Lokacija Batižele je prostor od 224.632 m² koji se nalazi na zapadnom ulazu u grad Šibenik, naslonjen na povijesnu jezgru, ima 880 metara obalne crte, uz gradsku plažu Banj i s atraktivnim pogledom na tisućljetni Šibenik.

Na ovom prostoru do 1994. godine nalazila se Tvornica elektroda i ferolegura (TEF), a odmah nakon zatvaranja započeo je proces demontaže i ekološke sanacije.

Odlukom Vlade Republike Hrvatske iz kolovoza 2018. godine prihvaćen je Razvojni projekt „Batižele“, kojim je predložena aktivacija imovine društva s ciljem gospodarskog razvoja uz aktivno sudjelovanje i partnerstvo između Grada Šibenik I Vlade Republike Hrvatske, a što je podrazumijevalo podjelu društva TEF Tvornice elektroda i ferolegura  d.d. Šibenik te povećanje temeljnog kapitala pretvaranjem državnih i gradskih potraživanja u udjele u novo društvo nastalo u postupku podjele.

U provedenom postupku podjele odvajanjem prenesen je dio temeljnog kapitala društva TEF Tvornice elektroda i ferolegura d.d. Šibenik na novo društvo Batižele d.o.o., i to u iznosu od  148.500.000,00 kuna, a što je provedeno u sudskom registru Trgovačkog suda u Zadru – stalna služba u Šibeniku u studenom 2018. godine.

Postupak povećanja temeljnog kapitala društva Batižele d.o.o., pretvaranjem državnih i gradskih potraživanja u udjele, okončan je provedbom u sudskom registru Trgovačkog suda u Zadru - stalna služba u Šibeniku  u travnju 2020. godine, čime je temeljni kapital društva BATIŽELE d.o.o. povećan s iznosa 148.500.000,00 kuna na iznos od 296.615.600,00 kuna.

Nakon provedenog postupka dokapitalizacije Grad Šibenik ima dva poslovna udjela nominalne vrijednosti 201.540.600,00 kuna (67,94% temeljnog kapitala), Republika Hrvatska jedan poslovni udio nominalne vrijednosti 67.154.500,00 kuna (22,64% temeljnog kapitala), Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost jedan poslovni udio nominalne vrijednosti 25.852.700,00 kuna (8,72% temeljnog kapitala) te Hrvatske vode jedan poslovni udio nominalne vrijednosti 2.067.800,00 kn (0,70% temeljnog kapitala).

Dokumenti

Novi Šibenik

Korak u
budućnost

Batižele

Prostor
promjene

Šibenik

Grad uzbudljive
povijesti

Lifestyle

Mediteran
kao nekad