Službene stranice Batižele d.o.o.

Temeljni kapital

Temeljni kapital društva BATIŽELE d.o.o. Šibenik iznosi 296.615.600,00 kuna.

Temeljni kapital društva čini 5 (pet) poslovnih udjela koji se u knjizi poslovnih udjela vode pode rednim brojem 1 do 5, i to:

- GRAD ŠIBENIK, OIB: 55644094063, Šibenik, Trg Palih branitelja Domovinskog rata 1 - imatelj dva poslovna udjela;

1) 148.500.000,00 kn (slovima: stotinu četrdeset osam milijuna pet stotina tisuća kuna), 50,06% temeljnog kapitala te

2) 53.040.600,00 kn (pedesetri milijuna četrdeset tisuća šest stotina kuna), 17,88% temeljnog kapitala

- REPUBLIKA HRVATSKA, OIB:52634238587, Zagreb, Trg Svetog Marka 2 - imatelj jednog poslovnog udjela

3) 67.154.500,00 kn (šezdesetsedam milijuna stopedesetčetiri tisuće pet stotina kuna), 22,64% temeljnog kapitala

- FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST, OIB:85828625994, Zagreb, Radnička cesta 80 - imatelj jednog poslovnog udjela;

4) 25.852.700,00 kn (dvadesetpet milijuna osamstopedesetdvijetisuće tisuće sedam stotina kuna), 8,72% temeljnog kapitala

- HRVATSKE VODE, PRAVNA OSOBA ZA UPRAVLJANJE VODAMA, OIB: 28921383001, Zagreb, Ulica Grada Vukovara 220 - imatelj jednog poslovnog udjela,

5) 2.067.800,00 kn (dva milijuna šezdesetsedam tisuća osam stotina kuna), 0,70% temeljnog kapitala.

Dokumenti

Novi Šibenik

Korak u
budućnost

Batižele

Prostor
promjene

Šibenik

Grad uzbudljive
povijesti

Lifestyle

Mediteran
kao nekad