Službene stranice Batižele d.o.o.

Javno priopćenje – Projekt Batižele – 19. prosinca 2022.

Razvojni projekt Batižele – završne analize su pri samom kraju s približavanjem raspisivanja međunarodnog javnog natječaja u prvom kvartalu

Industrijska lokacija Batižele, odnosno bivša tvornica elektroda i ferolegura TEF, ukupne površine 221.427 m² predstavlja trenutno najveću tržišno spremnu priliku za urbanu brownfield regeneraciju u Hrvatskoj. Konzorcij konzultanata kojeg čine Mazars, Colliers, M&S Partners i Slaughter&May, uz podršku Europske banke za obnovu i razvoj kroz austrijski Fond CREATE, u lipnju 2022.g. imenovan je za pružanje podrške projektu Batižele u pripremi II. faze projekta. Konzorcij će pružiti i stručnu pomoć za pripremu i provođenje međunarodnog javnog natječaja za razvoj lokacije Batižele u okviru Sporazuma o partnerstvu s najboljim ponuditeljem.

Brownfield urbana regeneracija potencijalno najljepše zone na Jadranu u neposrednoj blizini povijesne jezgre grada Šibenika ima za cilj oplemeniti prostor na način da se integrira u tkivo grada, kao novi kvart, ali i jedinstvena cjelina. Bit će osigurana javna infrastruktura te objekti javne namjene, a također prioritetno će se voditi računa o uklapanju javnih i komercijalnih sadržaja u prostor.

U skladu s Master planom izrađenim u fazi I. projekta, program korištenja lokacije uključuje stambenu komponentu, turističke sadržaje (hotele), maloprodajnu komponentu te javne sadržaje kao što su objekti namijenjeni odgoju i obrazovanju, višenamjenska dvorana, parkirališne površine i slično. Master plan također predviđa zelene površine, ceste i javne prostore. Lokacija trenutno ima na raspolaganju komunalnu infrastrukturu, uključujući vodu, kanalizaciju, struju, telekomunikacije i pristup cestama.

U periodu od lipnja do prosinca tekuće godine odrađene su dodatne dubinske analize koje uključuju pravne, tehničke, ekonomske i financijske elemente te je projekt u fazi završnih priprema za raspis međunarodnog javnog natječaja. Natječajni postupak u kojem bi se odabrao investitor s najboljom ponudom očekuje se u prvom tromjesečju 2023.g.

U Zagrebu, 19. prosinca 2022.


  Objavljeno: 28.12.2022

Dokumenti

Novi Šibenik

Korak u
budućnost

Batižele

Prostor
promjene

Šibenik

Grad uzbudljive
povijesti

Lifestyle

Mediteran
kao nekad