Službene stranice Batižele d.o.o.

Produžen rok trajanja faze A natječaja za projekt Batižele

Produžen rok trajanja faze A natječaja

Temeljem zaprimljene zamolbe od strane zainteresiranog investitora za prijavu na  Međunarodni javni natječaj „Urbana regeneracija zemljišta u Šibeniku – Projekt Batižele“, društvo Batižele d.o.o. je produžilo rok trajanja faze A natječaja za dodatna dva tjedna.

Slijedom navedenog, zainteresirani investitori mogu dostaviti svoje iskaze interesa najkasnije do 04.03.2024. godine.

Na web stranici društva objavljeni su ažurirani dokumenti Poziva za iskaz interesa i Prilog 8 Poziva.


  Objavljeno: 09.02.2024

Dokumenti

Novi Šibenik

Korak u
budućnost

Batižele

Prostor
promjene

Šibenik

Grad uzbudljive
povijesti

Lifestyle

Mediteran
kao nekad