Službene stranice Batižele d.o.o.

Završena faza A Međunarodnog natječaja za projekt Batižele

Rok za dostavu dokumentacije u Fazi A  Međunarodnog javnog natječaja – Poziva za iskaz interesa u svrhu odabira Razvojnog partnera za Projekt Batižele istekao je dana 04. ožujka u 12 sati.

„U ostavljenom roku zaprimili smo iskaze interesa od strane dva kandidata“, kazala je Nina Kursar, direktorica društva Batižele d.o.o.

Sada slijedi ocjena dostavljene dokumentacije od strane Povjerenstva, koje je dužno u roku od tri tjedna provjeriti da li kandidati ispunjavaju propisane kriterije, i to: kriterij dobrog poslovnog ugleda, kriterij financijskog kapaciteta te kriterij tehničke stručnosti. Ukoliko Povjerenstvo utvrdi da kandidati ispunjavaju sve propisane kriterije, društvo Batižele će donijeti odluku o izboru Kvalificiranih kandidata kojima će se ujedno poslati obavijest o početku Faze B, a koja će trajati 12 tjedana i predstavlja rok za podnošenje Obvezujućih ponuda.


  Objavljeno: 04.03.2024

Dokumenti

Novi Šibenik

Korak u
budućnost

Batižele

Prostor
promjene

Šibenik

Grad uzbudljive
povijesti

Lifestyle

Mediteran
kao nekad